You are using an outdated browser. Please upgrade your browser to improve your experience.
українська

Кому адресовано Програму

Дана програма заходів призначена для всіх співробітників компанії, включаючи всі її філіали та підрозділи, а також для третіх осіб, які прямим або непрямим чином володіють відповідною інформацією та бажають її повідомити.