You are using an outdated browser. Please upgrade your browser to improve your experience.
українська

Протидія корупційній та шахрайській практиці

Метою ПрАТ «ВФ Україна» (надалі — Компанія) є просування високих етичних норм у взаємовідносинах зі своїми постачальниками та побудова взаємовідносин на довгостроковій основі. Відносини з постачальниками грунтуються на принципі, що всі організації-учасники процесу закупівель, постачальники послуг та товарів для Компанії, підрядники та консультанти дотримуються найвищих етичних стандартів при взаємодії з Компанією (включаючи процес закупівель).

Для всіх етапів процесу закупівель Компанія встановлює наступне:

  • Усі процедури закупівель Компанії провадяться на відкритих і прозорих засадах з дотриманням всіх вимог місцевого законодавства, а також уживаних норм міжнародного права. 
  • Корупційна практика означає дії, направлені на пропозицію, отримання, передачу або вимогу прямим чи непрямим чином будь-яких матеріальних чи нематеріальних вигод з метою вплинути на дії іншої сторони.
  • Шахрайська практика означає будь-яку дію або бездіяльність, включаючи викривлення фактів, що тягне за собою введення в оману або спробу ввести в оману іншу сторону з метою отримання матеріальних чи нематеріальних вигод.

Компанія ПрАТ «ВФ Україна» має право відхилити Пропозицію, якщо вона встановить, що Учасник був задіяний у корупційній чи шахрайській практиці на будь-якому етапі Запиту Пропозицій, а також Компанія має право негайно розірвати укладений з Переможцем за результатами Запиту Пропозицій Договір, надавши письмове повідомлення за підписом Генерального директора ПрАТ «ВФ Україна», якщо протягом строку такого договору буде встановлено, що Переможець був задіяний у корупційній чи шахрайській практиці.

Компанія має право відхилити Пропозиції Учасників, що уклали між собою будь-яку угоду з метою вплинути на визначення Переможця Запиту Пропозицій.

Компанія залишає за собою право об'явити Учасника як сторону, що не має права брати участь на визначений або невизначений період часу, у будь-яких подальших взаємовідносинах із Компанією, якщо з'ясується, що даний Учасник був задіяний у корупційній чи шахрайській практиці, як під час Запиту Пропозицій, так і після нього, або у випадку, якщо даний Учасник або його офіційні особи за визначенням державних органів були задіяні у подібній практиці.

У випадку якщо Учасник має підстави припускати, що за будь-яким з проведених Запитів Пропозицій було прийняте непрозоре рішення або рішення, що не відповідає максимально інтересам Компанії, то Учасник може конфіденційно повідомити про такі факти на гарячу лінію Компанії за адресою: hotline@vodafone.ua.Також існують інші способи передачі інформації та повідомлень, докладнішу інформацію можна отримати за адресою.

Для цього Учасник може скористатися будь-якою поштовою скринькою на загальнодоступних серверах електронної пошти, через інтернет-кафе або з будь-якого іншого місця, яке не потребує обов'язкової реєстрації користувачів або не використовує алгоритму засвідчення особистості відправника. 

Розгляд цього повідомлення буде координуватися Керівником Групи Внутрішнього Аудиту, про результати даного розслідування буде повідомлено як Учасникові, так і керівництву Компанії.