You are using an outdated browser. Please upgrade your browser to improve your experience.
українська

Цілі та завдання Програми

Дану Політику створено в рамках ініціатив, заходів та дій, які здійснюються керівництвом Компанії та групою внутрішнього аудиту, з метою подальшого підвищення ефективності процесів попередження та виявлення можливих фактів шахрайства, зловживань та інших порушень у наступних сферах:

  • Ведення бухгалтерського, податкового обліку та підготовки відповідної звітності.
  • У сферах здіснення внутрішнього контролю та внутрішнього аудиту.
  • При управлінні активами та користуванні майном.
  • У процесі здійснення фінансових операцій, закупівельної та логістичної діяльності, продажів та обслуговування клієнтів, у договірних відносинах, розрахунках з третіми особами та у низці інших суттєвих для бізнесу та операційної діяльності процесів.
  • Дотримання вимог діючого законодавства.

До ПрАТ «ВФ Україна», як до дочірнього підприємства компанії, чиї акції обертаються на міжнародних ринках капіталу, Законом Сарбейнса-Окслі та існуючими правилами пред`являються підвищені вимоги до ефективного корпоративного управління.

Зокрема, у Компанії повинна бути реалізованою програма заходів з надання можливості усім працівникам компанії та контрагентам повідомити про відомі факти або підозри щодо здійснення шахрайства, зловживань та інших протизаконних дій у вказаних вище сферах, які призводять до спотворення у звітності, порушень законів та вимог, нецільовому ибо недозволеному використанню активів та майна компанії, порушенню вимог з внутрішнього контролю, здійсненню інших дій, що наносять або спричиняють суттєві збитки компанії.

Доступні канали передачі повідомлень про такі факти повинні забезпечувати надійний режим конфіденціальності особи відправника. Менеджмент Компанії не має права перешкоджати роботі таких каналів або нимагатися встановити особу анонімних відправників, за виключенням випадків, коли для цього є підстави за вимогою законодавства.

Вказані канали відправки повідомлень не повинні використовуватися для:

  • Розповсюдження заздалегідь неправдивих та відомостей, що порочать честь та гідність (та мають інші ознаки наклепу, що визначається законодавством).
  • Зведення особистих рахунків, досягнення особистих цілей або отримання вигоди шляхом передачі повідомлень в рамках програми заходів.
  • Інших цілей відправників, які не співпадають з цілями Компанії в сфері попередження і боротьби з ризиками і фактами шахрайства, зловживань та інших протизаконних дій.

Відповідальні особи за результатами первинної перевірки залишають за собою право не брати до уваги повідомлення та інформацію, що не стосується цілей і завдань даної політики, а також вживати доступні в рамках законодавства заходи до повідомлень та інформації, які передано з вочевидь недобросовісними і незаконними намірами.